Cristina Toma – Iubirea – lumină și bogăție sufletească

35,00 lei

Cristina Toma
Iubirea îţi dăruieşte aripi fermecate cu care zbori Cristina Toma
Până la stele, până la lună, până la cerul azuriu, fără nori.
Iubirea îţi înaripează sufletul cu bucurie şi speranţă,
Iubirea îţi insuflă curaj, putere să înunţi totul în viaţă.
Iubirea este starea cea mai minunată,
Care cu fire divine este strâns legată,
De starea îngerească, de starea de Rai.
Iubirea e dar dumnezeiesc, fericit/ă eşti de-l ai.
Să ne rugăm fierbinte lui Doamne,
Să trăim cu toţii a iubirii – celestă stare.
Să ne rugăm să trăim autentic iubirea,
Ca să fim prieteni cu lumina şi fericirea,
Cu fericirea care-ţi înaripează fiinţa,
Cu fericirea – soră bună cu credinţa –
Credinţa că împlinirea poruncilor iubirii,
Te înalţă la Cer, Acasă, pe aripile mântuirii.
Cristina Toma